АЗЕЗИЛ

от123

Июн 28, 2020

АЗЕЗИЛ (ар. газезил-алдамчы, азыткы) — периштенин адегендеги аты. А. ж-дөгү элестер кыргыздарда байыркы убакта эле пайда болгон. Диний түшүнүктөр б-ча А.- адамды азгырып, тескери жолго салуучу күч. А. Адам ата м-н Аба энени азгырып, бейиштей чыгарган ж-а кийин кудайдын буйругуна каршы чыгып, анын каргышына калып, , шайтан болуп кеткен имиш.

от 123