АЗА

АЗА — жакыны өлсө, туугандарынын аны жоктоп белгилүү убакытка чейин кайгыруу жөрөлгөсү. А. күтүү көп элдердин салтында бар. Кыргыз патриарх.-феод. коомунда айрыкча аялдардын А. күтүүсү өтө оор болгон. Жесир аял күнүгө үч маал кошок кошуп, бир жыл бою үйүнөн чыкпай, кара кийип олтурган. Бетин тытып, белине тасма тартып, кыл аркан төшөнүп отуруу сыяктуу ар кандай кыйноолорду тарткан. Бай, манап, бийлердин чөйрөсүнөн өлсө, А. күтүүнүн белгиси катары жыл маалына чейин үйдүн түндүгүнөн туу чыгарып коюшкан. Туунун түсү өлгөн адамдын жашына карата ак, кызыл же кара болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *