АЗАН

от123

Июн 28, 2020

АЗАН (ар.-чакыруу, жарыялоо) — мусулмандарга парыз болгон беш убак намаз учурун жарыялаган чакырык. А. чакырган адамды азанчы деп аташат. А-ды бийик жерден же мунарадан чакырат. Мусулмандарда төрөлгөн балага А. чакырып ат коюу кеңири тараган. СССРде Окт. рев-ясынан кийин элдин маданий деңгээлинин өсүшүнө байланыштуу А. чакыг рып ат коюу жоюлайын деп калды. А.-исламда адамдын бүткүл өмүрүн динжолуна багыттоо куралытшн бири.

от 123