АЖЫРАШ АЯК

АЖЫРАШ АЯК — башка жакка көчөөрдө коңшуларын, жоро-жолдошторун үйгө чакырып, тамак берүү жөрөлгөсү. Бул — нускалуу элдик салттардын бири.