АЖЫКЕ

от123

Июн 28, 2020

АЖЫКЕ — Түш. Кыргызстанда, Тар суусунун алабындагы жайлоо. Чыгышынан Чакан-Таш тоосу, түш.-батышынан ж-а батышынан Ак-Башат, Чалкан дөңсөөлөрү м-н чектешет. Кара-Кулжа кыштагынан 40-45 км түш.-чыг. тарапта. Аянты 30 км2 ге жакын, орточо бийикт. 1800-2300 м, эң бийик жери 2600 м (Чакан-Таш тоосунда), уз. 16 км. А-нин түш. ж-а чыг. капталы тик келип, түн.-батышка жантайыңкы. Бор мезгилинде пайда болгон аки таш тектеринен турат. Бат. ж-а түн.-бат. капталы палеогеннеоген мезгилдеринин конгломерат, кумдуу чопо ж-а гипс м-н капталган. Өрөөн м-н Ажыке суусу агып өтөт. Климаты континенттүү, жылдык орточо темп-расы 3,2°С, январдыкы — 15,1°С, июлдуку 15,4°С Жылдык жаанчачындын өлчөмү 345 мм. Бат. ж-а түн. капталы карагай, арча токойлору, чыг. ж-а түш. беттери майда бадалдар, сейрек арчалар м-н капталган. А-ге талаа, токой, субальпы ж-а альпы ландшафт алкактары мүнөздүү. Өсүмдүктөрү: карагай, арча, четин, шилби, табылгы, тал, чие, бетеге, шыбак ж. б. Жаныбарлары: түлкү, кашкулак, суур, карышкыр, кекилик, чил, бөдөнө ж. б. Совет р-нупун колхоз-совхоздорунун малы жайлайт. А-де жайкысын райондун жүздөгөн эмгекчилери эс алышат.

от 123