АЖАЛ ОРДУНА

«АЖАЛ ОРДУНА» — кыргыз профессионал искусствосу м-н адабиятынын калыптанышына өбөлгө болгон беделдүү чыгарма. Драманын автору — Ж. Турусбеков (1934). А. Малдыбаев, Д. Ковалев, П. Шубиндер пландаштырган алгачкы варианты 1934-ж., В. Власов, A. Малдыбаев, В. Ферелер музыка жазган соңку редакциясы 1938-ж. сахнага коюлган. Режиссёрлору: А. Куттубаев, В. Я. Васильев, дирижёру — B. Целиковский, сүрөтчүсү-Я. Штоффер. Баш каармандардын образын түзгөн тунгуч аткаруучулар: А. Куттубаева (Зулайка), А. Боталиев (Искендер), А. Малдыбаев (Бектур). Тарыхый-муз. драмада падышалык Россиянын ж-а жерг. бай-манаптардын кош кабат эзүүсүнө каршы кыргыз элинин 1916-ж-дагы көтөрүлүшү сүрөттөлүп, кыргыз ж-а орус эмгекчилеринин чыңалып келаткан достугу даңазаланат. Драманын музыкасы элдик обондорго, күүлөргө тирелген. «Алтын кыз» муз. драмасына караганда, «А о.» драмасынын музыкасынын профессионалдык деңгээли алда канча бийик. Мис, элдин кургүчтөгөн жаалы м-н калк башына түшкөн азаптуу мүшкүлүн туюнткан увертюрасынан, айтылуу «Ата журт менен коштошуу» хорунан, Искендердин 1-ариясынан чыныгы профессионалдык чеберчилик туюлат. Кыргыз совет музыкасынын кенчине эчак айланган бул мыкты үзүндүлөрдөн бөлөк 1-сүрөттөгү эл хору, финалдык хор, айрым ариялар, ырлар, улуттук бийлер опералык өнөрдүн деңгээлинде. Театрдын татаал музыкага элдик музыканын үлгүлөрүн профессионалдык музыка м-н чебер айкалыштырган авторлор «А. о.» аркылуу улуттук иск-вону профессионалдык жаңы баскычка көтөрүшкөн. «А. о.» жаралгандан бери сахнадан түшпөй келетат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *