АДЫРГЫ

0700949180
номурга
50 бирдик.

Гезит, Китептерди тоолугу менен окуйм десен

Орусия, Казакстандагылар үчүн
QIWI-кошелек биерде

Квитанцияны жана атыңы
Ватсапка жаз

АДЫРГЫ — өрмөк согууда колдонулуучу курал. Узундугу 40-50 см, жазылыгы 15-18 см, калыңдыгы 3-6 см, баш-аягы бирдей, эки кыры жукартыла жумурланган жалпак тактай. Анын эки четинин так ортосунда сабоонун ичке жагы бүт өтүп, жоон башы такалып калгандай эки көзөнөгү болот. Күзүктүн жардамы м-н А. аркылуу өрмөктөгү эриш жиктердин астынкы жарымын үстүнө, үстүнкү жарымын астына алмай-телмей өткөрүп, ар бир өтүшүндө аркакты эриштердин арасына кысып калтырып турат. Өрмектун пайдаланылбай калышына байланыштуу А. жокко эсе, өтө сейрек кездешет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *