АДЫРГЫ

от123

Июн 28, 2020

АДЫРГЫ — өрмөк согууда колдонулуучу курал. Узундугу 40-50 см, жазылыгы 15-18 см, калыңдыгы 3-6 см, баш-аягы бирдей, эки кыры жукартыла жумурланган жалпак тактай. Анын эки четинин так ортосунда сабоонун ичке жагы бүт өтүп, жоон башы такалып калгандай эки көзөнөгү болот. Күзүктүн жардамы м-н А. аркылуу өрмөктөгү эриш жиктердин астынкы жарымын үстүнө, үстүнкү жарымын астына алмай-телмей өткөрүп, ар бир өтүшүндө аркакты эриштердин арасына кысып калтырып турат. Өрмектун пайдаланылбай калышына байланыштуу А. жокко эсе, өтө сейрек кездешет.

от 123