АДЫГЕИ ТИЛИ

от123

Июн 28, 2020

АДЫГЕИ ТИЛИ — Краснодар крайындагы Адыгей АОдо жашаган адыгейлердин тили. Кавказ (ибери-кавказ) тилдеринин абхаз-адыгей тобуна кирет. Бу тилде 100 миңдей (1970) киши сүйлөйт. Ал 4 диалектиге (абадзех, бжедуг, темиргой, шапсуг) бөлүнөт. Адабий тили темиргой диалектисинин негизинде калыптанган. А. т-нин жазуусу араб алфавитинин негизинде түзүлүп (1918), 1927-ж.- латын, 1938-ж. орус графикасына негизделген алфавитке өткөн.

от 123