АДРИАН Публий Элий

АДРИАН Публий Элий (76-138) — Антониндер династиясынаи чыккан Рим императору (117-138). А. мамл. мекемелерди борбордоштурул ж-а императордун бийлигин күчөткөн. А. өзү провинцияларды башкарууну контролю алган, аскерлерди инспекциялаган. Провинциялык кул ээлерин өзүнө тартып, шаардык советтерди колдоп турган. А. империянын чек араларына бекемделген чептерди ж-а коргонуу сепилдерин курдурган.

Author: 123

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *