АДРЕС

от123

Июн 28, 2020

АДРЕС (техникада) — электрондук эсептегич машинада (ЭЭМ) информациянын ээлеген ордун аныктоочу код. Информация сакталуучу чөнөктүн номерине туура келүүчү конкреттүү код — чыныгы А, атайы тандалып алынган чөнөктөн баштап саналгандагы чөнөгүнүн номери с алыштырмалуу А. делинет. Программалоодо ыңгайлуу болсун үчүн колдонулган А-тин шарттуу белгиленишин — символдук А., дешифратора өтүүчү А.- а т к а р у у чу А., ЭЭМдин эсте туткучунан команданын составына чыгарылуучу А. алгачк ы же жөн эле А. деп аталат.

от 123