АДРЕСТҮҮЛҮК

от123

Июн 28, 2020

АДРЕСТҮҮЛҮК (Э Э М д е) — электрондук эсептегич машинанын командасындагы адрестердин саны. А. аткарылып жаткан операциялардын байланыштуулугуна ж-а мүнөзүнө, машинанын разряддык торунун узундугуна, оперативдүү эске тутуучу түзүлүштүн сыйымдуулугун ж-а структурасына жараша аныкталат. Адрестердин саны б-ча командалар бир адрестүү, көп адрестүү ж-а адрессиз болуп бөлүнөт. Машиналардын А-гү турактуу ж-а өзгөрмө болуп айырмаланат. Турактуу А-тө командалардын колундагы адрестердин саны өзгөрүлбөйт. Өзгөрмө А-төгү машинада эсептөө учурунда 4 адрестүү команданын системасынан 3 адрестүү команданын системасына өтүү мүмкүн болот.

от 123