АДОРАТСКИЙ Владимир Викторович

АДОРАТСКИЙ Владимир Викторович [7(19). 8. 1878-5. 6. 1945] — Коммунисттик партиянын ишмери, тарыхчы, философ, СССР ИАнын академиги (1932). Казанда туулган. Казан унтинин юридикалык ф-тетин бүтүргөн. Рев-ялык кыймылга (1900) катышкан. 1904-ж-дан Компартиянын мүчөсү. 1905-ж. камакка алынып, Астрахань губ-сына сүргүнгө барат, 1906-ж. чет өлкөгө .^айдалат, В. И. Лениндин тапшырмаларын аткарат. Окт. рев-ясынан кийин 1920-29-ж-дан Борб. архив башкармасынын башчысынын орун басары, 1928-ж. ВКП (б) БКнын алдындагы Ленин ин-тунун дирекциясьшын мүчөсү. 1931-39-ж. МарксЭнгельс-Ленин (МЭЛ) ин-тунун директору, СССР ИАнын Филос. ин-тунун жетекчиси. 1939-ж. МЭЛ ин-тунун башкы редактору. Партиянын 16, 17, 18-съезддеринин делегаты. Марксизмленинизмди үйрөнүү б-ча бир катар илимий эмгектердин автору.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *