АДМИНИСТРАЦИЯ

от123

Июн 28, 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ (лат. administratio — башкаруу) — СССРде ишканалардын, мекемелердин же уюмдардын, б. а. мамл. органдардын же коомдук уюмдардын башында туруп күндөлүк башкаруу ишин алып баруучу жетекчилер. А-нын укуктары ж-а милдеттери СССРдин, союздук ж-а автономиялуу респ-калардын Конституцияларында ж-а закондорунда (уставдарда, жоболордо) белгиленет.

от 123