АДМИНИСТРАТИВДИК ЧАРА

АДМИНИСТРАТИВДИК ЧАРА — админ. укук нормаларын бузуучуларга карата мамлекеттин полномочиелүү органы же кызмат адамы тарабынан законго ылайык колдонулган админ. жаза. Сов. закондо тартип бузгандын айыбынын даражасына ылайык ж-а башка кырдаалдар эске алынып, А. ч-ны колдонуу мүмкүндүгүн берген бир катар система каралган. Алар: эскертүү, эл алдында уяткаруу, штраф, түзөтүү-эмгек жумуштары (эл сотунун чечими б-ча).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *