АДМИНИСТРАТИВДИК — ТЕРРИТОРИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШ — мамлекет территориясынын областтарга, губернияларга, райондорго д. у. с-га бөлүнүшү. Ар кандай мамлекеттин админ.терр-ялык түзүлүшү, мамлекеттин таптык мүнөзүнө, милдеттерине, функцияларына байланыштуу болот. Анын максаты — бүткүл мамл. механизмди, бөтөнчө мамл. бийликтин жерг. органдарынын системасын эффективдүү уюштуруу. СССРде область, край, округ, район, шаар, село, посёлок, кыштак негизги админ.-терр-ялык бирдиктер болуп саналат. Кырг. ССРиндеги область, район, шаар, посёлок, село, айыл, кыштак — негизги админ.терр-ялык бөлүнүш. Кырг. ССРиндө админ.-терр-ялык өзгөрүүлөрдү киргизүүнү респ-канын Жогорку Советинин Президиуму чечет, ал тууралуу Указ Жогорку Советтин сессиясында бекитилет. Кырг. ССРинин макулдугу болмоюнча анын терр-ясынын өзгөрүлүшү мүмкүн эмес. АДМИНИСТРАТИВДИК УКУК -советтик укуктун мамл. башкаруу жагындагы коомдук мамилелерди жөнгө салуучу тармагы. А. у. нормалары мамл. башкаруу аппараттарынын иш тартибин, башкаруунун борб. ж-а жерг. органдарынын компетенцияларын, кызмат адамдарынын милдеттерин, башкаруу органдары м-н граждандардын ортосундагы өз ара мамилелерди аныктайт; о. эле башкарууга тийиштүү актыларды чыгаруу; админ. мажбурлоо чараларын практикада колдонуу тартибин теске салат. А. у. нормасын колдонуу процессинде мамл. башкаруу органдары м-н мамл. тийиштүү органдардын коомдук уюмдар ж-а граждандардын ортосунда админ. укук мамилелери келип чыгат. Бул мамилелер б-ча чыккан талаш-тартыштар админ. тартипте, б. а. башкаруунун жогору турган органдары же ушул максатта атайын түзүлуүчү мамл. орган тарабынан чечилет. Соц. өлкөлөрдө А. у.- соц. укуктун өз алдынча тармагы. А. у-тун нормалары граждандардын конституцияда гарантияланган саясий ж-а социалдык-экон. укуктарын иш жүзүнө ашырууну камсыз кылат.

от 123