АДМИНИСТРАТИВДИК САНКЦИЯ- админ. укукту бузуучу адамга колдонула турган мамл. мажбурлоо чарасы. А. с.- закондун зарыл элементи, ал демейде закондун өзүндө жазылат. Эгер анда көрсөтүлбөсө, тийиштүү санкция башка укук нормасында айтылат. А. с. аркылуу сов. закон адамды мажбурлоо гана эмес, тарбиялоо максатын да көздөйт. Бул коомдук уяткаруу, жоопкерчиликти чектөө, адамды эркинен ажыратпастан түзөтүү-эмгек жумуштарына кирептер кылуу сыяктуу А. с-лардан ачык көрүнөт.

от 123