АДМИНИСТРАТИВДИК ПРОТОКОЛ — укук нормаларында көрсөтүлгөн коомдук тартипти бузуучу кишини админ. жоопко тартуу максатында түзүлгөн официалдуу акт. А. п. мамл. полномочиеси бар адамдар (милиция кызматкерлери, соода, сан. ж-а тех. инспекторлор) же коомдук уюмдардын өкүлдөрү (коомдук контролёр, дружинниктер) тарабынан түзүлөт. А. п-го аны жазган ж-а адмия. укук тартибин бузган киши кол коёт. Күнөөлүү кишиге жаза колдонуу үчүн А. п. тиешелүү админ. комиссияга жөнөтүлөт.

от 123