АДМИНИСТРАТИВДИК КОМИССИЯ — СССРде эмгекчилер депутаттар Советинин райондук (шаардык) аткомунун алдындагы коллегиялуу орган. Анын функциясына админ. тартипти бузгандын ишин талдап-текшерүү, админ. жаза же башка чара көрүү иштери кирет. А. к. админ. чара катары эскертүү, штраф салуу ж. б. жазаны колдоно алат. Берилген жаза ж-дө А. к. ал кишинин иштеген, окуган же жашаган жерине билдирет. А. к. ишти жазакердин көзүнчө карайт. Жазакер мурда эскертилип, бирок себепсиз келбей калса, А. к. ишти сыртынан деле карай берет. А. к. карап жаткан ишке зарыл маалыматтарды уюмдардан, ишканалардан, мекемелерден талап кылууга, күбөлөрдү, мамл. коомдук уюмдардын өкүлдөрүн чакырууга акылуу. А. к-нын токтому көпчүлүк добуш м-н кабыл алынып, ага ишти караган комиссиянын председатели ж-а мүчөлөрү кол коёт.

от 123