АДМИНИСТРАТИВДИК ЖООПКЕРЧИЛИК

АДМИНИСТРАТИВДИК ЖООПКЕРЧИЛИК — кылмыш жасаганга караганда коомдук опурталдуулугу азыраак, укук тартибин бузгандыгы үчүн граждандын же кызмат адамынын мамлекет алдындагы жоопкерчилиги. Жаза колдонуучу админ. орган м-ң укук нормасын бузуучу жактын ортосунда кызмат жагынан баш ийүү мамилелери болбоого тийиш. А. ж. дисциплинарлык жоопкерчиликтен ушул шарты м-н айырмаланат. СССРде 16 жаштан жогоркулар А. ж-ке тартылышы мүмкүн. А. ж-ке тартуу эрежелери СССРдин ж-а союздук респкалардын мамл. бийликтеринин жогорку органдары тарабынан бекитилет. Жерг. советтер да кээ бир маселелер б-ча А. ж-ке тартуу ж-дө милдеттүү чечимдерди кабыл алууга акылуу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *