АДИСТЕШТИРИЛГЕН СООДА

АДИСТЕШТИРИЛГЕН СООДА — айрым бир же бир өңчөй товарлар м-н соода кылуу. А. с. бир өңчөй товарлардын ассортиментин көбөйтүүгө, өздөрүнө зарыл товарды сатып алуучулардын тандап алышына ыңгайлуу шарт түзүп, калктын ошол товарды керектешин терең изилдеп, ө. ж. ишканаларында көбүрөөк чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. СССРде адистештирилген дүң ж-а чекене сооданы СССРдин ж-а союздук респ-калардын соода мин-волорунун, керек-жарак кооперациясынын адистештирилген дүкөндөрү, эмгекчилер депутаттарынын советтеринин аткомдоруна караштуу А. с. тармактары, маданият мин-восунун китеп соодасы, саламаттык сактоо мин-восунун аптека тармактары ишке ашырат. Кыргызстанда 1960-ж. соода мин-восунун карамагында 875 адистештирилген дүкөн болсо, 1970-ж. анын саны 1441 ге жеткен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *