АДИАБАТАЛЫК ПРОЦЕСС

АДИАБАТАЛЫК ПРОЦЕСС-айланачөйрө м-н жылуулукту алмаштырбастан жүргүзүлүүчү физ. системадагы термодинамикалык процесс. А. п-тин жүрүшү үчүн системаны жылуулук өткөрбөгөн кабыкча м-н каптоо керек. Жаратылышта жылуулукту таптакыр өткөрбөй турган материалдар жок болгондуктан, абс. тактыкта жүргүзүлүүчү А. п-тин болушу мүмкүн эмес. Бирок система айлана-чөйрө м-н жылуулук алмашууга үлгүрбөй эң аз убакыт ичинде өтүүчү процесстер А. п. катары каралат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *