АДЖЕРПРЁС

АДЖЕРПРЁС — Румыниянын Бухаресттеги басма сөз агентствосу. 1949-ж. Министрлер Советинин алдында уюшулган. Басма сөздү ички, тышкы кабарлар м-н камсыз кылып, Румыниянын саясий, экон., маданий турмушу ж-дө чет өлкөлөргө орус, француз, немең, англис, испан тилдеринде маалымат берип турат. 1949ж-дан бери айына эки жолу «Румыния. Документтер, макалалар, информациялар» деген бюллетень чыгарат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *