АГРАРДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ИЛИМ — өндүргүч күчтөрдүн өсүшүнө байланыштуу болгон өндүрүштүк мамилелерди, объективдүү экон. закондордун механизмдеринин а. ч-сындагы таасирин ж-а анын өзгөчө закон ченемдүүлүк м-н өсүшүн изилдөөчү, а. ч-сынын план ченеминде пропорциялуу өсүшү үчүн илимий негиз иштеп чыгаруучу илим. Бул коммунисттик өндүрүш мамилелерине ж-а а. ч-сынын материалдык-тех. базасын түзүүгө байланыштуу экон. проблемаларды чечүү, пландаштыруу методдорун мындан ары өркүндөтүү б-ча жаңы илимий сунуштарды иштеп чыгуу, товар-акча мамилелерин туура пайдалануу, өндүрүштүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу ж-а өндүргүч күчтөрдү рационалдуу жайгаштыруу иштерин кучагына алат.

от 123