АГРАРДЫК СОЦИАЛИЗМ КЫЙМЫЛЫ

АГРАРДЫК СОЦИАЛИЗМ КЫЙМЫЛЫ — Венгриядагы а. ч. пролетариатынын 1891-94-ж. ж-а 1897-99-ж-дардагы рев-чыл чыгуулары. Ал тарыхый адабияттарда ушундай аталып калган. А. с. к-на Венгриядагы кедейдыйкандардын турмуш абалынын начарлашы себеп болуп, анын андан ары өнүгүшүнө жумушчу кыймылынын жогорулаган, Венгр, с.-д. партиясына (1890-ж. негизделген) кошулган жумушчу кружоктору таасир эткен. А. ч. пролетариатынын бул чыгуулары жандармдар ж-а аскерлер м-н катышууга дуушар болгон. 1897-ж. кайра башталган ири стачкалардын убагында бир катар жерлерде помещиктердин жерлери тартылып алынган. Бул этапта А. с. к-на Венгриянын с.-д. партиясынын оппортун. лидерлеринен кол үзгөн И. Варконьинин тобу башчылык кылган. Ал кыймылды өкмөттүн аскерлери ж-а жандармерия 1899-ж. баскан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *