АГРАРДЫК ӨНӨР ЖАЙ БИРИКМЕЛЕРИ

АГРАРДЫК ӨНӨР ЖАЙ БИРИКМЕЛЕРИ — технологиясы, уюштурулушу, аймагы жагынан биргелеш ө. ж. ж-а а. ч. ишканаларынын комплекси. Булар негизинен а, ч. сырьёсунан ө. ж. продукциясын чыгарат. Мындай бирикмелер а. ч. өндүрүшү м-н ө. ж. ишканаларынын байланышын чыңдан, продукция чыгарууну көбөйтүүгө көмөк берет да, ага жетекчилик кылууну жакшыртууга, өндүрүштү бир жерге топтоого, анын натыйжалуулугун арттырууга, эмгек ресурстарын рационалдуу пайдаланууга жол ачат. Сов. айыл-кыштактагы өндүрүштү уюштуруунун мындай жаңы формасы — А. ө. ж. б. азыр ийгиликтүү өнүгүп, ө. ж. ишканаларына типтеш ар кыл ишканалар түзүлүүдө. Алардын айрымдары колхоздордун составында иштесе, айрымдары өз алдынча мамл. ишкана болуп эсептелет. Ошону м-н катар мамлекет катышуучу ортоктош бирикмелер да бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *