АГРАРДЫК МАСЕЛЕ

АГРАРДЫК МАСЕЛЕ — капитализмдин айыл чарбада өнүгүү закондору, таптардын ортосундагы мамилелер м-н тап күрөшү ж-дөгү, о. эле а. ч-сындагы капитализмге чейинки өндүрүш мамилелерин жоюу жолдору ж-а методдору ж-дөгү маселе. А. маселени чечүү-бурж.-демокр. рев-янын негизги милдеттеринин бири. А. ч-сында капит. өндүрүш мамилелеринин өнүгүшү дыйкандарды жерсиз калтырат да, жер үчүн күрөш күч алат. Дыйкандардын жерин тартып алып, аларды өндүрүш каражаттарынан ажыратып, жерди капиталисттер өз колунда топтошу ж-а дыйкандардын пролетариатка айланышы а. ч-сында капитализмдин пайда болушуна ж-а өсүшүнө шарт түздү. Ар кандай социалдык шарт а. ч-да капитализм пруссиялык ж-а амер. жол м-н өнүгөөрүн аныктады. Ал пруссиялык жол м-н өнүксө, помещик чарбасы акырындап бурж. чарбага айланат, амер. жол аркылуу өссө, помещиктик жер ээлөө болбойт. Революцияга чейинки Россияда а. ч-да капитализм ушул эки жол м-н өөрчүйт: «пруссиялык» жол Россиянын негизги дыйканчылык аймагына, «америкалык» жол 1861-жылдагы реформадан кийин эркин дыйкандар отурукташкан чет жакасына мүнөздүү келет. Бурж.-демокр. рев-яны даярдоо мезгилинде большевиктер партиясынын агрардык программасы феод. калдыктарды жок кылып, бардык жерди дыйкандарга алып берүүгө багытталган. 1905-07-жылдагы рев-янын негизги милдети А. маселе эле. Ал маселе б-ча дыйкандардын талабына ылайыктуу бирден бир туура программаны В. И. Ленин иштеп чыгат. Анда помещиктердин жерин конфискациялоо ж-а аны өлкө б-ча мамлекеттештирүү белгиленет. А. маселе соц. реводюцяя аркылуу толук чечилип, ишке ашырылат. Ал ири жер ээлөөнү жоюп, жерди дыйкандарга берүү м-н эле чектелбестен, майда товардык өндүрүштү ири соц. а. ч. өндүрүшүнө аплантууга шарт түзөт. Улуу Окт. соц. рев-янын жеңиши гана Россияда А. маселени чечти. 1917-ж. 26©ктябрдагы (8-нояб.) Жер ж-дөгү декреттин негизинде помещиктердин жери бүт конфискацияланып, жалпы элдик менчикке айланды. Башка О. Азия респ-калары м-н Казакстандагыдай эле революциядан мурда Кыргызстанда да капитализмге чейинки социалдыкэкон. мамилелер сакталып, негизги социалдык күчтү дыйкандар түзгөн. Ошондуктан бизде А. маселени чечүүдө биринчи кезектеги экон. ж-а социалдык-саясий милдет агрардык реформаны жүргүзүү, феодал-помещиктердин, бай-манаптардын жер менчигин жок кылуу болду. Өлкөдө жапырт коллективдөштирүүнү жүргүзүү алардын калдык элементтеринин экон. таасирине сокку урду. Өнүккөн, өнүгүп келе жаткан капит. өлкөлөрдөгү коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын азыркы мезгилдеги негизги милдеттеринин бири А. маселени чечүү болуп саналат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *