АГРАРДЫК МАСЕЛЕ ЖАНА «МАРКСТЫ СЫНГА АЛУУЧУЛАР

«АГРАРДЫК МАСЕЛЕ ЖАНА «МАРКСТЫ СЫНГА АЛУУЧУЛАР»» — В. И. Лениндин агрардык маселе ж-дөгү эмгеги; 1901-ж. июнь-сентябрда (1-9-гл.), 1907-ж. күзүндө (10- 12-гл.) жазылган. Бул чыгарма СССРде ж-а чет өлкөлөрдө бир канча тилге которулган. Марксчыл агрардык теориянын эң маанилүү маселелерине, жумушчу партиясынын дыйкандар туурасындагы тактикасы м-н программасын иштеп чыгууга арналган. Ленин бул чыгармасында «Россияда капитализмдин өнүгүшү», «Айыл чарбасындагы капитализм» аттуу эмгектериндеги изилдөөнү улантып, агрардык түзүлүш туурасындагы маркстик теорияны жактайт ж-а өнүктүрөт. Марксты сындоочулар Ф. О. Гөрц, Э. Давид, М. Гех, С. Н. Булгаков, В. М. Чернов ж. б. капитализмдин экон. закондору анын а. ч-нын өнүгүшүнө таасир тийгизе тургандыгын танып, аларды жаратылыштын «түбөлүк», «табигый» закондору м-н алмаштырууга, капитализм тушундагы жакырчылыкты, а. ч. азык-түлүгүнүн каатчылыгын ж-а кымбатташын жердин улам арыкташы м-н түшүндүрүүгө аракет кылат. В. И. Ленин мындай аныктамалар илимий жактан негизсиз экендигин далилдеп, аларды төгүнгө чыгарат. Ал статистика материалдарын терең талдоо аркылуу майда дыйкан чарбасы ж-дөгү «туруктуулук теориясын» жеткире сындап, маркстик агрардык теориянын өнүгүшүнө зор салым кошот.

Ад.: Ленин В. И., Агрардык маселе жана «Марксты сынга алуучулар», Чыг., кырг. 1-бас, 5-т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *