АГОНИЯ

от123

Июн 24, 2020

АГОНИЯ (гр. agonia — күрөш) — адам м-н айбанаттын үзүлөр алдындагы абалы. Белгилери: эс-учтан танат, дем алуу начарлайт, жүрөктүн кагышы кескин солгундайт, өң кубарып, тери, эрин көгөрөт. Өз маалында жардам көрсөтүлсө, адам м-н айбанаттын өмүрүн сактап калууга болот.

от 123