АГОНИСТТЕР

от123

Июн 24, 2020

АГОНИСТТЕР (гр. agonistikos — күрөшкө жөндөмдүү) — 4-5-к-дагы рим Африкасындагы дөмокр. христиандык секта. Кыштактын эмгекчи элинен түзүлгөн. А. үчүн а. ч-сындагы эрксиз жумуштан баш тартуу, социалдык теңсиздикке каршы нааразылык билдирүү, «чыныгы диндин» (өз дининин) душмандарына келишпестик м-н мамиле кылуу, такыбалыкты ж-а оор турмушка чыдамдуулукту үгүттөө мүнөздүү болгон. А. чиркөөнүн имараттарын бузуп, императордун бийликке куралдуу каршылык көрсөтүшкөн, ортодоксалдык клириктерге, сүткорлорго каршы күрөшүшкөн. А. колондордун, кыштак кедейлеринин ж-а кулдардын Нумидиядагы ири көтөрүлүштөрүнө (340-жылга жакын ж-а 5-к-дын башындагы) башчылык кылган.

от 123