АГОГИКА

от123

Июн 24, 2020

АГОГИКА (гр. agog е-ээрчитүү, алып кетүү) — көркөм таасирдүүлүгүн арттыруу максатында музыкалык чыгарманын темпин, өлчөмүн бир аз өзгөртүп, жайыраак же ылдамыраак аткаруу.

от 123