АГОГИКА

АГОГИКА (гр. agog е-ээрчитүү, алып кетүү) — көркөм таасирдүүлүгүн арттыруу максатында музыкалык чыгарманын темпин, өлчөмүн бир аз өзгөртүп, жайыраак же ылдамыраак аткаруу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *