АГЛОМЕРАЦИЯ

АГЛОМЕРАЦИЯ (лат. agglomerare — бириктирүү, чогултуу) металлурги я д а — эритүү үчүн зарыл формага ж-а касиетке (хим. составына ж-а структурасына) келтирүү максатында бышырып бириктирүү жолу м-н майда материалдарды (руданы, металл аралаш руда концентраттарын) ирилештируүчү термиялык процесс. Жогорку темп-рада руданын сырткы беттери бир аз жумшарып, бири бирине жабышып калат же беттериндеги жеңил эрүүчү бирикмелер эрип, руда муздаганда, бөлүкчөлөрдү чапташтырат. Бышырып бириктирүү үчүн зарыл жылуулук А-лануучу материалга кошулган көмүртектүү отундун күйүүсүнөн же күкурттүү руда концентраты А-ланганда, андагы сульфиддин кычкылданышынан бөлүнүп чыгат. Негизги баштапкы материалдары: майда порошок түрүндөгү руда ж-а анын концентраты, 3 мм ге чейинки коко ж-а антрацит күкүмдөрү, боксит. Алынуучу продукт-агломерат. Мунун 95% тен көбүрөөгү кара металлургияда пайдаланып, түстүү металлургияда агломерат алюм., никель ж-а коргошун өндүрүшүндө колдонулат. А. процессинде негизги жумушту (руданы башкарууну) А-лык машина аткарат. Бул машиналар үзгүлтүксүз ж-а мезгил-мезгили м-н иштөөчү болуп бөлүнөт. Үзгүлтүксүз жылып туруучу тасмалуу А-лык машина көбүрөөк колдонулат.

Ад.: Б а з и л е в и ч С. В., В е г м а н Е. Ф., Агломерация, М., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *