АГЛОМЕРАТ

от123

Июн 24, 2020

АГЛОМЕРАТ (лат. agglomeratus — бириктирем, чогултам) м е т а л л у рг и я д а — майда күкүмдөрдөн күйдүрүлүп, ирилештирилген кесек руда, к. Агломерация.

от 123