АГИТФИЛЬМ

АГИТФИЛЬМ — кино чыгармачылыгында күндөлүк турмуштун өтө маанилүү темаларын публицистикалык курч мүнөздө берген кыска метраждуу фильм-плакат. А. СССРде Гражд. согуштун ж-а согуш интервенциясынын мезгилинде тараган. А. жаш Совет респ-касынын чарбачылык курулушунун, Кызыл Армиянын күрөшүндөгү маанилүү этаптарды чагылдырган. Учурдагы саясий актуалдуу маселелерди түшүндүрүүдө А. өзгөчө роль ойнойт. 1918-20-ж. 80 А. чыгарылган. Анын ичинен эң маанилүүлөрү: «Жакындатуу» (1918), «Кызыл майданда» (1920), «Орок жана балка» (1921) ж. б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *