АГИТБРИГАДА

от123

Июн 24, 2020

АГИТБРИГАДА, агитколлектив, агиттеатр — СССРде профессионал же өз демилгелүү иштөөчү чакан театр коллективи. А-лар Окт. рев-ясынын жеңишинин алгачкы жылдарында Гражд. согуштун жоокерлерин маданий жактан тейлөө үчүн уюшулган. А. 20-ж-дардын акырынан тартып курулуштарда, мекемелерде, кийинчерээк студенттердин арасында массалык түрдө тарала баштаган. 1967-ж. Москвада мыкты А-лардын кароосу болгон. Кыргызстанда малчыларды маданий жактан тейлөөдө А-нын ролу чоң. А-нын репертуары лекция, доклад, драмалык, музыкалык, хореографиялык чыгармалардан куралат.

от 123