АГИТАЦИЯ

АГИТАЦИЯ (лат. agitatio — кыймылга келтирүү) — көпчүлүккө саясий таасир берүүчү каражаттардын бири, таптардын, партиялардын саясий күрөшүнүн маанилүү куралы. А. — дайыма таптык мүнөздө. Коммунисттик А. өзүнүн жогорку идеалдуулугу, чынчылдыгы м-н айырмаланат: «…ачык, ойлонуштурулган, идеялуу мазмун болбосо,- деп көрсөткөн В. И. Ленин,- агитация курулай сөзгө айланып кетет» (Чыг., кырг. 1-бас, 34-т., 372-73-6.). КПСС А-ны эмгекчилерди коммунисттик духта тарбиялап, алардын саясий сезимин жогорулатуу үчүн, учурдагы окуялардын мазмунун көпчүлүккө кеңири түшүндүрүү, партия койгон милдеттерди орундатууга аларды мобилизация кылуу үчүн пайдаланат. А-да басма сөз, телевидение, сүрөт өнөрү (плакат, диаграмма, карикатура), кино, театрлар кеңири пайдаланылат. А. ишинде калктын билим, кесип, жаш жагынан өзгөчөлүгү эске алынат. Саясий А. эл чарбасынын бардык тармактарын өнүктүрүүгө, эмгекчилердин турмуш деңгээлин жогорулатууга багытталган партия м-н өкмөттүн чечимдерин массага жеткирүүгө ж-а аларды жүзөгө ашырыш үчүн, эмгекчилердин күч-кубатын мобилизацияпоодо партиянын колундагы маанилүү курал болуп саналат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *