АГГЛЮТИНАЦИЯ

от123

Июн 24, 2020

АГГЛЮТИНАЦИЯ (лат. agglutinare — тизмектелүү) — сөздүн өзгөрбөөчү морфемасына (уңгусуна) белгилүү бир маанидеги ар кандай мүчөлөрдүн тизмектенип, жалганып өзгөрүшү (мис: жаз+уу+чу+лар+ы+быз, оку+ган+дар ж. б.). АГЕСИЛАИ II (б. з. ч. 442-358-жылга жакын)-401-жылдан тартып Спартанын. падышасы, кол башчы ж-а дипломат. 396-394-ж. К. Азияда Персияга каршы согушуп, бир катар жеңишке жетишкен, бирок Спарта Коринф согушунда кыйын абалга туш боло баштаганда, А. Персияга каршы согушту токтотуп, кайра келген. Б. з. ч. 387-386-ж. Анталкид тынчтыгы түзүлүп, Коринф согушу токтотулган. Анталкид тынчтыгынан кийин бир аз убакытка Грецияда Спартанын үстөмдүк кылышы калыбына келтирилген. А. Египеттен келе жатып жолдо өЛГөН.

от 123