АГГЛЮТИНАЦИЯ

0700949180
номурга
50 бирдик.

Гезит, Китептерди тоолугу менен окуйм десен

Орусия, Казакстандагылар үчүн
QIWI-кошелек биерде

Квитанцияны жана атыңы
Ватсапка жаз

АГГЛЮТИНАЦИЯ (лат. agglutinare — тизмектелүү) — сөздүн өзгөрбөөчү морфемасына (уңгусуна) белгилүү бир маанидеги ар кандай мүчөлөрдүн тизмектенип, жалганып өзгөрүшү (мис: жаз+уу+чу+лар+ы+быз, оку+ган+дар ж. б.). АГЕСИЛАИ II (б. з. ч. 442-358-жылга жакын)-401-жылдан тартып Спартанын. падышасы, кол башчы ж-а дипломат. 396-394-ж. К. Азияда Персияга каршы согушуп, бир катар жеңишке жетишкен, бирок Спарта Коринф согушунда кыйын абалга туш боло баштаганда, А. Персияга каршы согушту токтотуп, кайра келген. Б. з. ч. 387-386-ж. Анталкид тынчтыгы түзүлүп, Коринф согушу токтотулган. Анталкид тынчтыгынан кийин бир аз убакытка Грецияда Спартанын үстөмдүк кылышы калыбына келтирилген. А. Египеттен келе жатып жолдо өЛГөН.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *