АГГЛЮТИНАТИВДИК ТИЛДЕР

АГГЛЮТИНАТИВДИК ТИЛДЕР, жалганмалуу тилдер — уңгу сөздөн кийин же мурда түрдүү аффикстер жалгануу аркылуу сөз жасоого ж-а сөз өзгөртүүгө мүмкүн болгон тилдердин тобу. А. т-де уңгу сөзгө ар түрдүү аффикстер жалгануу аркылуу граммат. формалар пайда болот. Азиядагы, Африкадагы, Океаниядагы көпчүлүк тилдер А. т-ге жатат, мис, түрк, монгол, венгр, полинезий, банту ж. б. тилдер, к. Агглютинация.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *