АГА

от123

Июн 24, 2020

АГА — улуу эркек тууганына кичүүлөрүнүн урматтап кайрылышы; о. эле кичүүлөрдүн улууларды жалпы жонунан урматтап аташы.

от 123