АГАРТУУ

от123

Июн 24, 2020

АГАРТУУ -хим. процесстердин жардамы м-н ар түрдүү материалдардын табигый түсүн өчүрүп, ак өң берүү. Анын технологиясы булаларды алдын ала тазалоо, өңүн өчүрүү ж-а агартуудан турат. Тазалоо үчүн суу, самын, шакар ж-а кислоталар, материалдын өңүн өчүрүп, агартуу үчүн кычкылданткычтар (кальций же натрий гипохлорити, суутектин өтө кычкылы, марганец кычкыл калийи) ж-а калыбына келтиргичтер (күкүрт газы, натрийдин бисульфита ж-а гидросульфита) колдонулат. А. процесси кездеме токуу ж-а булгаары ө. ж-ларында кеңири пайдаланылат.

от 123