АВТО

от123

Июн 24, 2020

АВТО… (гр. autos — өзү) — татаал сөздөрдүн (1) «өзү», «өз колу м-н иштелген» (мис, автограф, автопортрет), (2) «автоматтык түрдө» (мис, автоколлиматор, автокод), (3) «өзү кыймылга келүүчү», «өзү жүрүүчү» (мис, автомобиль, автодрезина) деген маанилерди туюндуруучу составдын бөлүгү.

от 123