АВТОЭЛЕКТРОНДУК ЭМИССИЯ

АВТОЭЛЕКТРОНДУК ЭМИССИЯ — күчтүү электр талаасы (чыңалуусу ~106 в/см) аракет кылганда, металлдардан ж-а жарым өткөргүчтөрдөн электрондордун бөлүнүп чыгышы ж-а ылдамдатылышы. А. э. учурунда электрондор катоддун чегиндеги туннелдик эффект эсебинен потенциалдык барьерди басып өтөт. А. э-нын термоэлектрондук амиссиядан артыкчылыгы — катодду ысытууга кошумча энергия, убакыт талап кылбай ж-а А. э. тогу өтө чоң (107 а[смг) тыгыздыкта болушунда. А. э. катуу заттардын касиеттерин изилдөө ж-а автоэлектрондук эмиссиялык микроскопто (электрондук проектордо) колдонулат, к. Туннелдик эффект.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *