(авто… ж-а дат. fertilis — тукумчул) өсүмдүктөрдүн өзүн өзү чаңдаштырып урук бериши, к. Фертилдуулук.

от 123