АВТОФЕРТИЛДҮҮЛҮК

0700949180
номурга
50 бирдик.

Гезит, Китептерди тоолугу менен окуйм десен

Орусия, Казакстандагылар үчүн
QIWI-кошелек биерде

Квитанцияны жана атыңы
Ватсапка жаз

(авто… ж-а дат. fertilis — тукумчул) өсүмдүктөрдүн өзүн өзү чаңдаштырып урук бериши, к. Фертилдуулук.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *