АВТОТРОФТУУ ОРГАНИЗМДЕР

АВТОТРОФТУУ ОРГАНИЗМДЕР, автотрофтор (авто… ж-а гр. trophe- тамак) — тиричилик үчүн зарыл болгон орг. заттарды орг. эмес заттардан синтездөөчү организмдер. А. о-дин эки түрү белгилүү: фотосинтездеөчүлөр ж-а хемосинтездөөчүлөр. Фотосинтездөөчүлөр же фототрофтуу организмдер орг. эмес заттардан (көмүр кычкыл газынан ж-а суудан) орг. заттарды түзүүдө күндүн нурунун энергиясын пайдаланышат. Күндүн энергиясын пайдаланып, орг. заттарды синтездөө процесси фотосинтездөөчүлөрдүн клеткаларында гана учуроочу хлорофилл пигментинин катышуусу м-н ишке ашат. Фотосинтездөөчүлөргө татаал тузулуштуу өсумдуктөр (мите ж-а санрофиттерден башкасы), балырлар ж-а түстүү бактериялар кирет. Хемосинтездөөчүлөр же хемотрофтуу организмдер орг. заттарды синтездөөдө хим. реакцияларда бөлүнүп чыккан энергияны пайдаланат (к. Хемосинтез). А. о-дин бул тобуна топуракта, сууда жашоочу темир, күкүрт бактериялары, нитрификациялоочу ж-а азот топтогуч бактериялар кирет. А. о-дин, өзгөчө фотосинтездөөчүлөрдүн табиятта мааниси өтө чоң, к. Фотосинтез, Гетеротрофтуу организмдер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *