АВТОТРАНСФОРМАТОР — оромдору бири бири м-н гальваникалык байланышта болгон электр трансформатору. А-дун оромуна бир эле учурда кирүүчү ж-а чыгуучу тармактар кошулат. Чыгуучу тармактын чыңалуусунун жогорулатылган же төмөндөтүлгөн маанилери оромдун атайын кыскычтарынан алынат. А. көп оройлуу трансформатордон жеңил болот. Ал өзгөрүлмө токтун кубаттуу кыймылдаткычтарын ишке киргизүүчү түзүлүштөрдө, релелик сактоо схемаларында колдонулат. Жөнгө салынуучу А. тармактагы чыңалуу өзгөрсө да, керектөөчүлөргө берилүүчү чыңалууну турактуу чоңдукта өзгөртпөстөн кармап турууга мүмкүндүк берет.

от 123