АВТОТИПИЯ

АВТОТИПИЯ (авто… ж-а гр. typos — из түшүрүү) — кош түстүү нускаларды (фото ж-а түстүү сүрөттөрдү) бийиктиктен басуу ыкмасы м-н фотографиялап көчүрүүнүн полигр. жолу. А-да сүрөттү көп сандаган майда чекиттергө бөлүү талап кылынып, бул үчүн растр колдонулат. Растр — бетине жарыш түшүрүлгөн кара сызыктар тик бурчтук б-ча жайгаштырылыш, бири бирине чапталган кош айнек. Басылуучу кагаздын сапатына ж-а басуу ылдамдыгына жараша 1 см деги сызыктын жыштыгы ар түрдүү (24 төн 80 ге чейин) болгон растр пайдаланылат. Мында 1 см2 аянтка 576-6400 чекит түшөт. Нусканы көчүрүүдө растр фотоаппараттын камераеындагы жарык сезгич пластинкадан бир аз алыстыкта жайгаштырылат. Нускага тийген жарык андан чагылып, объектив м-н растр аркылуу өткөндө, көп сандаган нурларга бөлүнүп, пластинканын бетине көп чекит болуп түшөт. Мында сүрөттүн күңүрт жериндеги чекиттердин диаметри кичинекей, агыш жериндеги чекиттердин ки чоң болгон негатив алынат. Аны жарык сезгич катмардуу цинк пластинкасына түшүргөндө, растрлуу позитив сүрөтү пайда болот. Цинк пластинкасындагы сүрөттү азот к-тасы м-н бир нече жолу иштеткенде, чекиттин арасындагы металл аймактар окшуп түшүп, чекиттер томпоюп чыгып калат да, бийиктиктен басуу формасы алынат. Мындай растрлуу же торлуу клишелер А. деп аталат. Клишенин кагазга басылып алынган тагы да А. болуп саналат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *