АВТОСТЕРИЛДҮҮЛҮК

АВТОСТЕРИЛДҮҮЛҮК (авто… ж-а стерилдуулук) — өсүмдүктөр өзүн өзү чаңдаштырганда пайда болгон тукумсуздук. А. гүл чаңчасы, ошол эле гүлдүн же өсүмдүктүн башка гүлдөрүнүн чаңдагычтарында же ушул сортко кирген экинчи өсүмдүктүн гүлдөрүнүн чандагычтарында өсүүгө жөндөмсүз болгондо, А. келип чыгат. А. кайчы чаңдашуучу эки жыныстуу өсүмдүктөрдө учурайт. А. өсүмдүктүн абалына, тышкы шарттарга жараша өзгөрүшү мүмкүн, б. а., бир шартта автостерилдүү болгон өсүмдүк башка шарттарда автофертилдуу болуп калышы мүмкүн. Мис, автостерилдүү өсүмдүктүн өзүн өзү чаңдаштырыпгы гүлдөө аяктап калган кезде болсо, ал уруктанып, урук берет, к. Стерилдуулук.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *