АВТОР

АВТОР [лат. ай (с) tor — жазуучу же жаратуучу] -көркөм же публицистикалык чыг-ларды жазган, илимий ачууларды жасаган, долбоорлорду түзгөн, ойлоп чыгарган ж. б. жаңылык киргизген адам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *