АВТОРДУК УКУК

АВТОРДУК УКУК -илим, адабият, искусство чыгармаларын жаратууга ж-а пайдаланууга байланыштуу укуктук мамилелерди жөнгө салуучу гражд. укуктун бир бөлүгү. Сов. А. у. автордун чыгармачылык жактан өсүшүнө кам көрүп, анын таламын коргойт ж-а аны коомдук мүдөө м-н айкалыштырат. Кыргызстанда А. у. Кырг. ССР гражд. кодексинин IV бөлүмү м-н жөнгө салынган. Чыгарманы жарыялоо же жарыялабоо, ага өзгөртүүлөр ж-а кошумчалар киргизүү, аны өз аты же жашыруун ат м-н чыгаруу — автордун өз укугу. Автор өз чыгармасы үчүн тиешелүү өлчөмдө гонорар алат. Докладдар, адабий, илимий ж-а иск-во чыгармалары кайрадан газетага жарыяланса, радиодон, телевидениеден берилсе, акы төлөнбөйт. А. у. авторго өмүр бою берилет. Көзү өткөн соң, чыгармаларын кайра бастыруу, таратуу, акысын алуу укугу 25 жылдык мөөнөт м-н мурасчысына өтөт. Чыгарма автор же анын мурасчылары м-н түзүлгөн договордун негизинде пайдаланылат. Коомдун мүдөөсү үчүн, кээде чыгарманы автордон, мурасчыдан макулдук сурабай деле пайдаланса болот. Жарыя кылынган чыгарманы башка тилге которууга, андан пайдаланып жаңы чыгарма жаратууга автордон атайын уруксат талап кылынбайт.

Ад.: Кыргыз ССРинин Граждандык кодекси, Фр., 1972; А н т и м о н о в Б. С, Ф л е й ш и ц Б. А., Авторское право, М., 1957; Серебровский В. И., Вопросы советского авторского права, М., 1956.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *