АВТОРДУК ТАБЛИЦАЛАР — китептерди китепкана текчөлерине алфавиттик тартипте жаигаштырууну жеңилдетүү максатында түзүлгөн өзгөчө таблицалар. А. т. 1-жолу 19-к-дын аягында амер. китепкана илимпозу Ч. Кеттер тарабынан түзүлгөн. А. т. авторлордун фамилияларынын башкы муундарынан (эгерде автору көрсөтүлбөсө, китептин атынын 1-тамгасынан) турат. Мис, Абаев деген фамилияга автордук белги болуп А. эсептелет. СССР элдеринин ар түрдүү тилдериндеги жазылган китептерди жайгаштырууда ошол тилдердин алфавитине ылайык А. т. иштелип чыккан.

от 123