АВТОРДУК ТАБАК

АВТОРДУК ТАБАК -адабий чыгнын көлөмүн өлчөй турган бирдик. А. т-ка 40 миң белги (буга сөз арасындагы бош жерлер да кирет), же 700 сап ыр, же 3 миң см2 басылган графикалык материал (иллюстрация, карта ж. б.) туура келет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *